Avís Legal I DADES Empresa

Avís Legal i Dades Empresa

En compliment amb l’ ho establert en la Llei 34/ 2002 , de 11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerc electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’ informació general d’ aquest lloc web:

Titular: Elena Riart Castillo (Finques Riart)
Adreça: Avgda Torre Valentina, 24 17251 Calonge (Girona)
Contacte: Elena Riart
Telèfon: 972.65.07.11

Objecte

Aquestes condicions generals (en endavant les "Condicions Generals") regulen l’ us de tots els serveis d’ aquest lloc web (en endavant "el portal") Elena Riart Castillo amb adreça a Avgda Torre Valentina, 24 17251 Calonge (Girona) en endavant "l’empresa" posa a disposició dels usuaris d’ Internet. Por la mera utilització del Portal l’usuari expressa la plena acceptació i sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l’ empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’ instruccions que es posin en el seu coneixement en relació amb continguts o serveis concrets, que completin el previst en aquestes Condicions Generals si no s’oposen a elles.

Exclusió de responsabilitat por el funcionament del Portal i els seus serveis

L’ empresa no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts; si fos raonablement possible, l’ empresa avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. L’ empresa no és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ser causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis , o pels errors en l’accés a les diferents pàgines web del Portal o d’aquelles des de les que es presten determinats serveis.

Exclusió de responsabilitat sobre la informació gràfica disponible en el portal

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina Web referent a les diferents promocions o bens immobles és merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’ evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL .

Llei de consumidors

La informació de cada promoció amb productes per la seva comercialització , és orientativa i de caràcter general, estant subjecte a possibles canvis. Tota la informació relativa al R. D. 515/89 del 21 de Abril, es troba a disposició dels compradors en las oficines de l’empresa.

Utilització del Portal i dels serveis pels usuaris

Llevat que hagi obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’ empresa, l’usuari s’ abstindrà d’ obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, videos , software i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis utilitzant diferents mitjans dels que s’hagin posat a la seva disposició a tal efecte o dels que s’ utilitzin habitualment en aquest cas a Internet.

Exclusió de responsabilitat dels continguts

L’ empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

Exclusió de responsabilitat pels continguts i serveis ubicats fora del Portal

El Portal posa a disposició dels usuaris, dispositius tècnics d’enllaços , ja siguin links, directoris o eines de recerca, els quals permetin l’accés a pàgines web o sites que son gestionats por tercers. La empresa no exerceix cap titularitat sobre els mateixos, ni comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que contenen; per això no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre les esmentades pàgines web o sites.

Propietat Intel.lectual e Industrial

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en las pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel.lectual de l’ empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus o de renuncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets esmentats , ni confereix cap dret d’ utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o bens de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’ empresa o del tercer titular dels drets, menys els drets de visualitzar i de realitzar còpies per us personal i exclusiu de l’ usuari, els quals s’hauran d’exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

Protecció de Dades

Mitjançant el present Avís Legal i d’ acord amb l’ ho establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la empresa avisa als usuaris de la seva política de protecció de dades, per a que aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se li puguin per tal de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Menys en els casos en que s’indiqui el contrari , les respostes a les preguntes sobre dades personals son voluntàries Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts por l’empresa en el Portal en cada moment. L’ usuari accepta que les dades personals facilitades per ell puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l’ empresa.

L’ usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició a :Avinguda Torre Valentina, 24 17251 Calonge (Girona)

Llei Aplicable i Fur :

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de l’ aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’ Empresa i l’ usuari, amb renuncia expressa al seu fur propi es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Girona.